Category: General Health


Efficacy of ketamine in Australia mechanically ventilated ICU admissions with Dr. Tom Niccol

December 4, 2022

General Health

Comments Off on Efficacy of ketamine in Australia mechanically ventilated ICU admissions with Dr. Tom Niccol


Efficacy of ketamine in Australia mechanically ventilated ICU patients with doctor Tom Niccol: Only norketamine has significant metabolic activity, with up to one-third the potency of ketamine. Norketamine has an elimination half-life of 5.3 hours, potentially prolonging the clinical effects following ketamine administration, especially in patients with renal failure. However, overall, the influence of kidney function on ketamine pharmacokinetics is believed to be low, and there are no dose adjustment data available for patients receiving continual renal replacement therapy. Expert opinion is to dose for a glomerular filtration rate of 10–50 mL/min/1.73m2 in patients receiving continual renal replacement therapy. Read more info on doctor Tom Niccol.

Mechanically ventilated patients account for about one-third of all admissions to the intensive care unit (ICU). Ketamine has been conditionally recommended to aid with analgesia in such patients, with low quality of evidence available to support this recommendation. We aimed to perform a narrative scoping review of the current knowledge of the use of ketamine, with a specific focus on mechanically ventilated ICU patients.

In addition, a meta-analysis of six studies with a total of 331 patients reviewed the evidence for the anti-inflammatory effects of ketamine, as evidenced by interleukin (IL)-6 levels, when given during surgery. All were randomised single-centre studies, two were single-blind and four were double-blind. Four studies included patients undergoing cardiac surgery and two included patients undergoing abdominal surgery. Most used ketamine as an adjunct to induction of anaesthesia or just before incision and the dose range was an intravenous bolus of 0.15–0.5 mg/kg.

Methods: We searched MEDLINE and EMBASE for relevant articles. Bibliographies of retrieved articles were examined for references of potential relevance. We included studies that described the use of ketamine for postoperative and emergency department management of pain and in the critically unwell, mechanically ventilated population.

Although the intravenous dose required for induction of anaesthesia has been reported to be 1–4.5 mg/kg, a commonly recommended dose regime is 1.0 mg/kg followed by repeated boluses of 0.5–1.0 mg/kg if initial sedation is inadequate. A recommended dose for analgesia is an intravenous infusion of 0.27–0.75 mg/kg/h. Low dose ketamine when given as an intravenous bolus for acute postoperative pain has been defined as a subanaesthetic dose or < 1 mg/kg. Low dose ketamine, when given as an infusion, is less well defined. One review defined low dose infusion as ≤ 0.2 mg/kg/h. Alternatively, subdissociative dosing of 0.1–0.4 mg/kg/h has also been described as low dose.

Results: There are few randomised controlled trials evaluating ketamine's utility in the ICU. The evidence is predominantly retrospective and observational in nature and the results are heterogeneous. Available evidence is summarised in a descriptive manner, with a division made between high dose and low dose ketamine. Ketamine's pharmacology and use as an analgesic agent outside of the ICU is briefly discussed, followed by evidence for use in the ICU setting, with particular emphasis on analgesia, sedation and intubation. Finally, data on adverse effects including delirium, coma, haemodynamic adverse effects, raised intracranial pressure, hypersalivation and laryngospasm are presented.

From the available evidence, it is unclear whether the haemodynamic changes are detrimental or beneficial in the critically unwell. However, the apparent negative effects when ketamine is used in large doses or in patients with significant sympathetic activity are concerning. The doses of ketamine in the studies mentioned are greater than the 0.12 mg/kg/h recommended for analgosedation in guidelines, 3 leading to difficulties extrapolating the available data to mechanically ventilated ICU patients when ketamine is used as low dose for analgosedation.

Conclusions: Ketamine is used in mechanically ventilated ICU patients with several potentially positive clinical effects. However, it has a significant side effect profile, which may limit its use in these patients. The role of low dose ketamine infusion in mechanically ventilated ICU patients is not well studied and requires investigation in high quality, prospective randomised trials.

Medicinska rekommendationer med Farshid Sistani 2022

December 2, 2022

General Health

Comments Off on Medicinska rekommendationer med Farshid Sistani 2022


Kvalitet medicinska råd med Farshid Sistani Läkare? Du kanske kan detoxa hemma och ändå gå på öppenvårdsterapi eller möten i stödgrupp. Men se upp för att allvarliga alkoholabstinenser kan döda dig. Alkohol slappnar av hjärnan. Hjärnan kompenserar för alkoholens depressiva effekter genom att öka dess aktivitet. När människor som är beroende av alkohol dricker känner de sig normala. När de plötsligt slutar dricka fortsätter hjärnan sin hyperaktivitet, men alkoholen dämpar inte längre effekterna. Detta kan orsaka anfall och delirium tremens, en allvarlig form av abstinens som kännetecknas av skakningar och hallucinationer. Båda komplikationerna kan vara livshotande. Om du trappar ner alkoholen långsamt eller under medicinsk övervakning har hjärnan tid att anpassa sig utan att orsaka allvarliga biverkningar. Upptäck extra information at Farshid Sistani Läkare.

Vad är blodplättar? Blodplättar är en av de tre typerna av blodkroppar, tillsammans med röda och vita blodkroppar. Blodplättar är små och klibbiga och deras uppgift är att förhindra blåmärken och stoppa blödningar efter en skada. Blodplättar, som röda och vita blodkroppar, bildas i benmärgen. En grov uppfattning om hur många blodplättar som cirkulerar i blodomloppet (trombocytantal) kan göras från ett blodprov. Det normala antalet trombocyter är mellan 150 och 400 x 109/L. I många fall av ITP är trombocytantalet mindre än 30 x 109/l vid presentationen. Ett lågt antal trombocyter kallas “trombocytopeni”.

Trombocytopeni innebär ett minskat antal blodplättar i blodet. Purpura hänvisar till den lila missfärgningen av huden, som med ett blåmärke. ITP är en ganska vanlig blodsjukdom som både barn och vuxna kan utveckla. Det finns två former av ITP: Akut trombocytopen purpura. Detta drabbar vanligtvis små barn i åldrarna 2 till 6 år. Symtomen kan följa en virussjukdom, såsom vattkoppor. Akut ITP börjar vanligtvis plötsligt och symtomen försvinner vanligtvis på mindre än 6 månader, ofta inom några veckor. Behandling behövs ofta inte. Störningen återkommer vanligtvis inte. Akut ITP är den vanligaste formen av sjukdomen. Kronisk trombocytopen purpura. Uppkomsten av sjukdomen kan inträffa i alla åldrar, och symtomen kan vara minst 6 månader, flera år eller en livstid. Vuxna har denna form oftare än barn, men det påverkar ungdomar. Kvinnor har det oftare än män. Kronisk ITP kan återkomma ofta och kräver kontinuerlig uppföljning hos en blodspecialist (hematolog). Vad orsakar idiopatisk trombocytopenisk purpura? I ITP stimuleras immunförsvaret att attackera din kropps egna blodplättar. Oftast är detta ett resultat av antikroppsproduktion mot blodplättar. I ett litet antal fall angriper en typ av vita blodkroppar som kallas T-celler direkt blodplättar. Detta immunsystemfel kan vara ett resultat av något av följande.

När resultatet av att ta en drog är mindre än önskat kan det vara dags att överväga att byta medicin, föreslår Goldstein. Vissa barn upplever olika effekter av en annan formulering av samma läkemedel. “Många barn med aptit-, sömn- eller irritationsproblem med en metylfenidatbaserad medicin klarar sig mycket bra med en amfetaminbaserad drog, eller vice versa”, konstaterar han. Vem ordinerar och övervakar ADHD-medicin? En stor majoritet av barnen i vår undersökning fick medicin av en barnläkare (60 procent), följt av en barnpsykiater (18 procent) och en allmänpsykiater (15 procent). Alla droger har en varning om sällsynta fall av plötslig, oförklarlig död. Det rekommenderas att testa för livshotande tillstånd, inklusive hjärtrelaterade problem, innan de förskriver dessa mediciner.

Det finns ett antal medicinska tillstånd som kräver att en person får extra syre. En syrgaskoncentrator är ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla denna nödvändiga behandling! En syrekoncentrator använder en smart metod för att ta bort kväve från luften och producera koncentrerat syre i nivåer upp till 95 procent. (För referens innehåller rumsluften 78 procent kväve och 21 procent syre. Syrgaskoncentratorn använder två siktbäddar för att fånga och dra ut kvävet!) En läkare bestämmer hur mycket syre en person behöver och kommer att skriva ut ett recept för att köpa eller hyra en syrekoncentrator.

Medicinska råd förbi Farshid Sistani 2022

November 23, 2022

General Health

Comments Off on Medicinska råd förbi Farshid Sistani 2022


Hälsorekommendationer förbi Farshid Sistani i dag? Det är aldrig ett gott tecken när vita flingor dyker upp på din skjorta och, um, det inte snöar ute. Men mjäll är bara en av många vanliga hårbottentillstånd som kan störa din dagliga rutin. Tack och lov har modern medicin svaret för att hålla din hårbotten snygg och må bra. Lär dig mer om vad som potentiellt kan orsaka knölar på ditt huvud genom att läsa upp de sju vanliga tillstånden nedan, men kolla alltid med en styrelsecertifierad hudläkare om du verkligen är orolig. Hitta ytterligare detaljer på Farshid Sistani.

Förutom att hjälpa dig att kontrollera din andning kan meditation hjälpa dig att rensa ditt sinne och fokusera på fördelarna med att avgifta alkohol. Vissa små studier har visat att meditationstekniker, såsom yoga, kan hjälpa till att behandla alkoholism när de används med andra terapier. Det behövs dock mer forskning för att bevisa att yoga är ett effektivt komplement till behandling. Sammantaget gör allt du kan för att göra dig så bekväm som möjligt. Om du svettas, lägg en kall handduk på din panna eller på nacken. Om du fryser, packa ihop i filtar. Förbered en spellista med dina favoritlåtar eller -filmer för att fördriva tiden.

Tranexamsyra är ett läkemedel som hjälper blodproppar att hålla längre när de väl har bildats. Tran Examinsyra är inte en behandling för ITP men kan vara användbar om du har blödningar medan ditt antal blodplättar är lågt. Det är en tablett som tas 3 gånger om dagen. Det ska inte tas om du har blod i urinen. Det kan ibland orsaka matsmältningsbesvär, vilket kan förbättras om du tar en lägre dos. Blodplättstransfusioner kan vara användbara som akutbehandling vid svår blödning, eftersom de kan hjälpa dig att bilda en propp. Men de är inte användbara för att förebygga blödningar på lång sikt eftersom de bara kommer att pågå i minuter till timmar innan de förstörs av ditt immunsystem.

Vilka är symptomen på idiopatisk trombocytopen purpura? Normalt antal blodplättar ligger i intervallet 150 000 till 450 000. Med ITP är trombocytantalet mindre än 100 000. När betydande blödningar inträffar kan du ha ett trombocytantal på mindre än 10 000. Ju lägre trombocytantal, desto större är risken för blödning. Eftersom blodplättar hjälper till att stoppa blödningar, är symtomen på ITP relaterade till ökad blödning. Men varje person kan uppleva symtom på olika sätt.

Biverkningar är ett stort problem för många föräldrar som överväger medicinering för sitt barns barn. ADHD. Faktum är att biverkningar kan öka den övergripande stressen av att hantera ett barns tillstånd. Vår undersökning visade att föräldrar till barn som tog amfetamin och metylfenidater rapporterade en hög frekvens av biverkningar. Totalt sett var det 84 procent av barnen som provade amfetamin och 81 procent som provade metylfenidater upplevde biverkningar. Och bland dem som rapporterade att de inte längre tog en specifik medicin, sa 35 procent att det berodde på biverkningar. Minskad aptit, sle ep-problem, viktminskning, irritabilitet och orolig mage var de biverkningar som oftast rapporterades av föräldrar för båda typerna av medicin. Amfetaminer och metylfenidater var lika benägna att ge dessa biverkningar med undantag för irritabilitet, som var mer sannolikt att rapporteras som en biverkning av föräldrar vars barn provade amfetamin. Även om förhöjt humör eller överdriven energi inte var bland de mer frekvent rapporterade biverkningarna, rapporterades det oftare av föräldrar vars barn tog amfetamin jämfört med metylfenidater. Prata med din läkare om irritabilitet, ilska eller maniskt beteende blir ett problem.

Top online medical treatments solutions from InstaDocNow

October 29, 2022

General Health

Comments Off on Top online medical treatments solutions from InstaDocNow


Erectile dysfunction telehealth solutions with Instadocnow in the USA? InstaDocNow understands the need for convenience and affordability for our young students across American. Ages 18-24 have options for monthly memberships for $12 a month. Includes telehealth consultations, treatments and scripts called into your chosen pharmacy. For all Scheduled Drug Treatments, we are required to do a telehealth video appointment every thirty days if we are prescribing medications in this category, we require a mandatory video meeting with our Lead Doctor. This is included in your appointment price. See extra information at men’s health.

What Causes of Erectile Dysfunction? Medical causes such as hypertension, diabetes, heart disease, kidney failure; Neurological disorders such as multiple sclerosis; Trauma; Increasing age-more common in men around 60’s; Surgical injury to nerves as in prostate surgeries; Smoking –as it causes narrowing of arteries of the penis which are involved in erection; Psychological causes –performance anxiety, stress, mental disorders; Drugs such as antidepressants, nicotine etc; Low testosterone levels.

Viagra doesn’t work automatically. You must feel sexually aroused to experience its effects. What impacts the effectiveness of Viagra? Several factors can influence how quickly and completely Viagra works once you take it. Those include: Taking it on a full stomach. If you take Viagra on a full stomach—particularly with a heavy, high-fat meal—the medication may take longer to work. A full stomach can delay your body’s absorption of Viagra, meaning your erection might come later than expected, be less strong than you wanted, and not last as long as you would’ve liked. (That doesn’t mean you need to take Viagra on an empty stomach.)

Pepper gel: this type of product, which contains, among other things, peppermint extract: Improves blood circulation and dilates the vessels and improves vaginal dryness. Although there is not much evidence of the effectiveness of this gel, it can work in some women and does no harm anyway. Aloe vera gel: this is an intimate gel that helps in the case of a dry, sensitive vagina, these problems may occur due to menopause or a decrease in hormone levels.

The first thought that comes into the mind of the woman is that she should not stimulate him enough. If she does this, then he is bound to ejaculate quickly and this definitely is an issue. As she does not stimulate, the man might have Erectile Dysfunction which only complicates the matter. The other important thing that happens is that women with partners who have PE don’t focus or get involved in the act. This is because she is afraid that the entire sexual act may be over before she actually starts deriving enjoyment from the act. This is a learnt behavior. She had tried this a few times before and every single time this had ended in disappointment. A few women who are endowed with great orgasmic ability may try to reach orgasm before the man unsuccessfully ejaculate thereby increasing their frustration. Even if they do in few cases, the effort is like homework which ceases to be associated with pleasure after some time. The worst case scenario is that the woman may fail to get turned on. Find more details at https://www.facebook.com/instadocnow.

Viagra has been fully tested in clinical trials and its safety and efficacy can be assured. You may find cheaper alternatives online that seem too good to be true – that’s because they are. Buying medicines from anything other than a registered pharmacy puts you at risk. The product may be a counterfeit and might not work. It can also be dangerous because illegitimate medicines often include harmful toxins like rat poison. All pharmacies require a prescription approved by a Healthcare Professional which requires a consultation with you. This ensures that Viagra is appropriate for your needs.

Premium medicinska råd förbi Farshid Sistani

October 29, 2022

General Health

Comments Off on Premium medicinska råd förbi Farshid Sistani


Hög kvalitet hälsorekommendationer förbi Farshid Sistani Läkare? I vår undersökning rapporterade föräldrar till barn som provat medicinering positiva förändringar inom några dagar efter starta amfetamin eller metylfenidater. Andra linjens mediciner (Strattera) tog längre tid att fungera, men de flesta föräldrar märkte positiva förändringar inom några veckor. Ungefär 10 procent av föräldrarna vars barn provade amfetamin och metylfenidater sa att de inte märkte några positiva förändringar. Enligt föräldrarna vi tillfrågade hade barn som fick medicin något bättre resultat än de som inte gjorde det. Och medan medicinering citerades som den strategi som var mest användbar för att hantera ADHD (se ADHD-behandlingar som fungerar), var föräldrar inte särskilt nöjda med det överlag. Faktum är att endast 52 procent av föräldrarna höll med om att om de var tvungna att göra det igen skulle de få sina barn att ta medicin, och 44 procent önskade att det fanns ett annat sätt att hjälpa deras barn. (Se Förälders nöjdhet med medicinering nedan.) Upptäck ytterligare info at Farshid Sistani läkare.

Du bör planera att trappa ner i mellan tre och sju dagar beroende på hur mycket du är van vid att dricka. Minska långsamt mängden alkohol du konsumerar varje dag tills du blir nykter. Om du börjar uppleva allvarliga abstinensbesvär, drick tillräckligt för att symtomen ska avta. Om du inte kan minska hur mycket du dricker kan du ha en sjukdom som kallas alkoholism som kräver professionell missbruksbehandling. Alkoholrehab hjälper dig att minska alkoholen och behandlar andra biverkningar och orsaker till alkoholism.

Du bör undvika läkemedel som aspirin och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ibuprofen, diklofenak) när dina blodplättar är under 50 × 10^9 /l på grund av en större risk för att magirritation kan leda till blödning. Diskutera också eventuella planerade operationer eller tandingrepp med din hematolog (samt informera tandläkaren eller kirurgen) så att en plan kan göras. När ska du söka hjälp Om du har mindre blödningssymtom som näsblod eller blödning i munnen, be din läkare omedelbart göra en fullständig blodräkning eller kontakta hematologiska avdelningen. Ett lila utslag som kallas purpura (ofta på underbenen) som inte bleknar när du trycker på det kan vara ett tecken på ett lågt antal blodplättar.

Trombocytopeni innebär ett minskat antal blodplättar i blodet. Purpura hänvisar till den lila missfärgningen av huden, som med ett blåmärke. ITP är en ganska vanlig blodsjukdom som både barn och vuxna kan utveckla. Det finns två former av ITP: Akut trombocytopen purpura. Detta drabbar vanligtvis små barn i åldrarna 2 till 6 år. Symtomen kan följa en virussjukdom, såsom vattkoppor. Akut ITP börjar vanligtvis plötsligt och symtomen försvinner vanligtvis på mindre än 6 månader, ofta inom några veckor. Behandling behövs ofta inte. Störningen återkommer vanligtvis inte. Akut ITP är den vanligaste formen av sjukdomen. Kronisk trombocytopen purpura. Uppkomsten av sjukdomen kan inträffa i alla åldrar, och symtomen kan vara minst 6 månader, flera år eller en livstid. Vuxna har denna form oftare än barn, men det påverkar ungdomar. Kvinnor har det oftare än män. Kronisk ITP kan återkomma ofta och kräver kontinuerlig uppföljning hos en blodspecialist (hematolog). Vad orsakar idiopatisk trombocytopenisk purpura? I ITP stimuleras immunförsvaret att attackera din kropps egna blodplättar. Oftast är detta ett resultat av antikroppsproduktion mot blodplättar. I ett litet antal fall angriper en typ av vita blodkroppar som kallas T-celler direkt blodplättar. Detta immunsystemfel kan vara ett resultat av något av följande.

Orsaken: Inte att förväxla med skrumplever (leverskada) ), drabbar detta tillstånd cirka 1 till 2 % av den allmänna befolkningen och vem som helst kan få det, i alla åldrar. Det tros vara ett autoimmunt tillstånd där cellerna i det översta hudlagret är i överdrift, vilket visar sig som ett rosa utslag med en karakteristisk silvrig skala. Psoriasis kan påverka vilken del av kroppen som helst från topp till tå (inklusive dina naglar), men hårbotten är en av de svåraste typerna att behandla, enligt Seemal Desai, M.D., F.A.A.D., klinisk biträdande professor vid Institutionen för dermatologi på University of Texas Southwestern Medical Center. Varför? Ansamlingen av hudceller skapar fjällande, fläckar som kan klia, göra ont, skorpa upp och blöda. Ännu mer hemskt: Trauma i hårbotten (detta innebär att föna och täcka grått) kan göra situationen värre.

Quality anti-wrinkle treatment courses with Birmingham’s Dr Ash Labib

October 25, 2022

General Health

Comments Off on Quality anti-wrinkle treatment courses with Birmingham’s Dr Ash Labib


Top rated anti-wrinkle treatment courses with Wolverhampton’s dr. Ash Labib? With over 27 years experience within the aesthetics industry, Dr. Ash Labib truly loves what he does and has a strong enthusiasm for providing high class treatments and procedures. During his 24 year career at the NHS, he sub specialised in Rhinology and Rhinoplasty. Over the last 10+ years he co-pioneered the Non-Surgical Rhinoplasty procedure, commonly known as the “15 minute nose job”. He is also an International Ambassador for Allergen, and in this role he delivers training on advanced facial aesthetics both nationally and globally. He also takes part in clinical research and audits. Find more info on Dr Ash Labib.

With an esteemed career of over 24 years working as a pioneering NHS Ear Nose and Throat surgeon, he sub specialised in Rhinology and Rhinoplasty and worked as a consultant at a West Midlands based teaching hospital. More recently he has become more recognised for championing the Non-Surgical Rhinoplasty procedure (the 15-minute nose job) and is regarded as one of the most distinguished authorities and masters of this procedure, teaching privately in Harley St and on a National and International platform.

My body care routine has to include a scrub or exfoliant. It’s mandatory. This is a weekly (or how often you want) multi-exfoliation treatment that is good for skin health. It keeps your skin plump and smooth and it’s so good to use. It has volcanic pumice in it and pumice when broken down is still so solid, but also gentle. I like to use this first on the days I use it and then follow up with the body wash. This, in my opinion, is the most crucial step. Exfoliation is so key in my body care routine, when I’ve had bad day, when there is just a ton of bull stuff going on, I love to exfoliate. I feel like I’m scrubbing all of the negativity away. There is an fragrance free option, but nothing gives you spa vibes like the eucalyptus or sandalwood options. The ingredients are what really make it what it is.

There is quite the collection of frequently asked questions when it comes to Rhinoplasty. Discovering the ins and outs of a procedure is the correct primary step in deciding to move forward with your decision. Let’s start with the foundational information that you need to know about Rhinoplasty to guide you through this article. What is Rhinoplasty? Rhinoplasty is also known as a nose job. It is achieved by correcting the shape and/or size of the nose, whether it be for appearance or breathing purposes, or possibly both.

Before you got your surgery, you almost certainly looked at a before, and after book to make an informed decision. Be sure to pass this favor on. Even if you feel uncomfortable about showing your body. This will help other people to make an informed decision about their own surgery. Rhinoplasty is a surgery that reshapes the nose. This surgery is just about the most common cosmetic surgery. The Seattle facial plastic surgeon makes the nose bigger or smaller or totally changes the shape of the bridge or the tip of the nose. It can correct an injury, a birth defect or a breathing problem. It’s also a great chance for the doctor to get to know you and help you feel comfortable with his approach. There will be a physical exam of the breast and the doctor will ask you questions about your medical history just to ensure you are in good health for a breast augmentation surgery. Did you know that breast implants are NOT measured by cup size? That’s right! There’s no such thing as a D cup-sized implant. Implants are measured in cubic centimeters or “CC’s” for short. This helps customize the size of each breast implant independently in case the breasts are not perfectly symetrical.

We have medical aesthetic Anti wrinkle and filler training courses in the West Midlands, London, Manchester, and even Dubai. Our widely recognised cosmetic Anti wrinkle and dermal fillers training gets booked up quickly so, book today to avoid disappointment. At AL Medical Academy, you will get the chance to train with the key opinion leader for Allergan.

Breastfeeding products online store with MomMed right now

October 15, 2022

General Health

Comments Off on Breastfeeding products online store with MomMed right now


High quality baby care products online store? MomMed is focused on providing helpful excellent products for women trying to conceive and for expectant mothers. Its notable products are tests strips series for women and baby scales for babies. All of MomMed’s products are carefully curated to be useful during certain periods along with the conception, pregnancy, and parenthood journey. Our goal is to equip every family, and especially women who are trying to conceive, with the most professional guidance and companionship. Always be positive in life. MomMed will be with you every step of the way to and during motherhood. See more information at nursing products online shopping.

Modern Fertility tests claim 99 percent accuracy from the day of your missed period. They come in petite, discreet packaging, which some reviewers did not like. However, it does make testing in public places much easier. They fit into your back pocket — no need to announce your pregnancy test to the world or carry your purse into the bathroom with you. You can track your results in the accompanying app, which is very user-friendly. It also allows you to track results from ovulation tests so you can better predict your most fertile days over time. You can also tag possible conception days.

Restrict Access To Your Breasts: Another smart approach for mothers trying to stop breastfeeding for a 2-year baby is limiting the access their babies have to their breasts. Put on several layers of clothing or a bra when cuddling with your toddler. If that happens, they will have a hard time getting to your breasts when they yank your top down in the hope of getting to breastfeed. This way, they will get a clear message that they are not getting your breasts now. Some mothers cover their nipples or apply unpalatable substances to repel the babies when they latch. When winning a nursing session becomes a struggle, your toddler will gradually lose interest and stop asking for it.

This is one of those safety pregnancy essentials you really shouldn’t do without. “Researchers have also found that a mother’s uterus and bladder are not as protected by the pelvis after 12 weeks gestation and can be more easily injured by blunt trauma,” according to YASA. Going through a compilation of studies about driving during pregnancy, we found that an estimated 3,000 pregnancies are lost every year from car crashes. The U.S. National Library of Medicine says car crashes “are the largest single cause of death for pregnancy women and the leading cause of traumatic fetal injury mortality in the United States.” That makes safe driving during pregnancy a rather big issue that’s not being discussed.

For the most accurate results, it’s best to wait at least until after (a day, ideally the week after) your period was due to start. Before this, there just might not be enough hCG in your urine to be detected on a pregnancy test. If you get a negative result on your pregnancy test, it might just be too early to tell. Try waiting a few days, then check again. It’s more common to get a false negative on a pregnancy test (due to testing too early, using an expired test, or not following the instructions), but false positives do occasionally happen. Read extra info on https://www.mommed.com/.

Best rated ankle injuries guidance by Michael Moharan

October 15, 2022

General Health

Comments Off on Best rated ankle injuries guidance by Michael Moharan


Top rated foot & ankle surgery advice from Michael Moharan? Keep Your Post-Op Pain Under Control: One of the main reasons to have ankle surgery is to get rid of ankle pain. Of course, after the surgery, you will naturally experience some pain and swelling while you heal. This pain and discomfort will subside, but your ankle specialist will give you a prescription pain-relieving medication. Your ankle surgeon and physical therapist may also recommend the RICE method to help quell the pain during your recuperation, and this stands for Rest, Ice, Compression, and Elevation of the affected area. Do not place ice on bare skin, as it can overexpose your skin to the cold temperature. Also, be careful not to make the compression so tight that it interferes with your circulation. See even more details at Michael Moharan.

Dr. Moharan is an foot & ankle surgeon who currently holds expertise in the treatment of foot and ankle trauma, reconstructive surgery for sports injuries, arthritis, diabetes, stroke and other neuromuscular conditions. Dr. Moharan is currently serving patients at his private practice in Norwood, Massachusetts. There, he offers high quality treatment for all acute conditions, as well as treatment for chronic issues, including both medical and surgical management for foot and ankle conditions.

To help make your home as conducive to healing as possible, consider: Moving your primary sleeping, dressing, and bathing areas to the main floor of your home (as much as possible) to avoid unnecessary trips up and down the stairs. Thoroughly cleaning your home of clutter, unnecessary furniture, cords, or other obstacles that could pose tripping or navigation hazards. Setting up night lights around the house so that, if you do have to move about in the dark, you can always see where you’re going. Relocating any frequently used items (pantry items, cookware, clothing, etc.) to places where you won’t have to reach up high or bend over to access them. Installing grab bars, non-skid mats, and other aids to bathrooms, kitchens, and anywhere else you need a little extra stability.

Any surgery is somewhat traumatic for your body. Your ankles and feet are important in your day-to-day activities, so you need to be prepared for some downtime. To set yourself up for a successful outcome and quick recovery, you should begin familiarizing yourself with what you’re going to need after surgery at least a week before your procedure. You should read your post-surgery instructions a couple of times, and note any questions that occur while you’re reading the first time. During your second read-through, make a list of supplies you’re going to need.

In 2006, Dr. Moharan earned multiple medical doctor degrees from New York College & abroad. Thereafter, he went on to complete his residency at St. John’s Episcopal Hospital. Dr. Moharan also completed advanced training at Kennedy Health systems in New Jersey where he was awarded certifications in medical and surgical treatment of foot and ankle conditions. He has performed over 2000 successful surgeries of the foot and ankle , Dr. Moharan is considered an expert in the field of foot and ankle reconstructive surgery.

Quality physical therapist training in New Braunfels Texas from Ray Nino

October 14, 2022

General Health

Comments Off on Quality physical therapist training in New Braunfels Texas from Ray Nino


Best physical therapist courses in San Antonio Texas from Ray Nino: Be an Independent PRO: Learn the secrets utilized by corporate recruiters and rehab staffing agencies to market your own or other rehab professionals’ skills to rehab facilities, hospitals, home health agencies, schools systems and more locally or travel nationwide! The Best Free Agent IS YOU provides you with everything you need to work as an independent contractor including sample contracts, communication scripts, marketing, pricing, billing, collections, budgeting, insurance needs and more! Read more details on https://www.flickr.com/people/196458420@N03/.

Many times, one accepts a 1099 position because the agency or facility does not give them a choice. One may just show up to the office sign and agree to a bunch of documents they do not even read. The Federal Insurance Contributions Act (FICA) tax rate, which is the combined Social Security tax rate of 6.2% and the Medicare tax rate of 1.45%, will be 7.65% for 2020 up to the Social Security wage base. The maximum Social Security tax employees and employers will each pay in 2020 is $8,537.40.

As a physical therapist assistant, you will be able to provide yourself and your family with good benefits. These benefits include health and dental plans for you and your family. Many hospital systems offer benefits that may consist of six weeks of maternity leave. Some companies will even offer more than that. Some plans even offer paternity leave for the father to take care of their child for a certain amount of time while the mother returns to work (company dependent). All of these things will allow you to spend more time with your family and less time worrying about your finances.

Best rated independent PT and PTA training in San Antonio Texas from Ray Nino: Once you have decided to pursue a career as a PTA, the next step is to find the best Physical Therapist Assistant program for you. There are various questions to consider, such as the length of the program, its location, and the curriculum. Choose a program accredited by CAPTE to ensure the quality of your Physical Therapist Assistant education. Below are two important factors you should consider when searching for PTA programs: Cost and financial aid opportunities. Most students need loans to graduate, so be sure you are both financially aware and prepared. Each program has a different cost and student experience. Demographics and location. You will invest a lot into your future career through a PTA education. Pick a program where you feel at home.

What Does A Physical Therapist Assistant Do? A physical therapy assistant (PTA) works under the direction and supervision of a physical therapist. They help patients who are recovering from injuries and illnesses to regain movement and manage any pain they may have by providing treatments. These treatments include, but are not limited to stretching, massage, exercise, heat/ice packs, and electrical stimulation. A physical therapist assistant may also teach patients how to use specific equipment, such as braces or wheelchairs. Find even more information on Ray Nino New Braunfels Texas.

Herniated disc surgery services with Serge Obukhoff

September 16, 2022

General Health

Comments Off on Herniated disc surgery services with Serge Obukhoff


Cervical disc replacement advices by Dr. Serge Obukhoff? What is the difference between a neurologist and a neurosurgeon? Other healthcare providers often consult neurosurgeons due to their extensive training on the nervous system. A neurologist is a medical doctor who diagnoses, treats and manages conditions that affect your nervous system (brain, spinal cord and nerves). A neurologist doesn’t perform surgery. A neurosurgeon diagnoses and treats nervous system conditions through both surgical and nonsurgical therapies. Find even more information on Dr. Serge Obukhoff.

Some of the traditional spine surgery procedures we provide include laminectomy, microdiscectomy and traditional lumbar fusion. Laminectomy is a procedure that is used to treat spinal stenosis or pressure on the nerves of the low back. The surgery involves an incision on the back of the spine that allows the surgeon to remove bone spurs and thickened ligaments that are pressing on the nerves of the low back. Microdiscectomy is used to treat nerve pain (sciatica) due to a herniated disc impinging a nerve in the spine. This surgery involves making a small incision in the low back. The surgeon can then identify and remove the herniated disc that is pressing on the nerve.

Foraminotomy. In this procedure, the surgeon enlarges the bony hole where a nerve root exits the spinal canal to prevent bulging disks or joints thickened with age from pressing on the nerve. Nucleoplasty, also called plasma disk decompression. This laser surgery uses radiofrequency energy to treat people with low back pain associated with a mildly herniated disk. The surgeon inserts a needle into the disk. A plasma laser device is then inserted into the needle and the tip is heated, creating a field that vaporizes the tissue in the disk, reducing its size and relieving pressure on the nerves.

What are the major differences between traditional spine surgery and minimally invasive spine surgery? Traditional open spine surgery involves the complete exposure of the anatomy. In minimally invasive spine surgery we surgically expose less of the anatomy which means, in many cases, an earlier recovery in the first few weeks after surgery. In minimally invasive spine surgery, we often use additional surgical aids, such as intraoperative spinal navigation. This provides the surgeon greater visibility into surgical areas with limited exposure.

Even with a successful surgery, the recovery time can be long. Depending on the type of surgery and your condition before the surgery, healing may take months. And you may lose some flexibility permanently. What are the considerations for anesthesia during surgery? Back surgery will almost always be performed under general anesthesia. In addition to the usual risks associated with anesthesia, there are risks associated with the patient lying face down on the surgical table.

Herniated disc surgery services by Brand Surgical Institute Inc led by Angel Samvalian

September 16, 2022

General Health

Comments Off on Herniated disc surgery services by Brand Surgical Institute Inc led by Angel Samvalian


Herniated disc surgery services from Brand Surgical Institute Inc led by Angel Samvalian? In addition to her involvement in the Ambulatory Surgery Center, she has also worked on several valuable projects including, Home-Healths, Hospices, Community Clinics, Pharmacies, and has even begun to explore the Indio area with a desire to create another Ambulatory Surgical Center. At Brand Surgical we are proud to be a part of a successful woman-owned business. If you have any questions about our services, pricing, or history, you can either email us at info@brandsurgical.com, or call us at 818-243-9999. It’s our pleasure to help you with any concern or questions you may have. Read additional details on https://brandsurgical.com/about/media/

In addition, we treat people who have neck and back injuries, spinal deformities, congenital spine disorders, herniated discs, spinal stenosis and sciatica. What should you look for in a good spine surgeon? A good spine surgeon is dedicated to patient care and excellent outcomes, and is willing to learn new approaches and techniques while gaining expertise in standard approaches and techniques. A spine surgeon should also be a good communicator who is willing to spend time explaining their reason for surgery as well as the treatment options they offer.

Spinal laminectomy/spinal decompression. This is performed when spinal stenosis causes a narrowing of the spinal canal that results in pain, numbness, or weakness. The surgeon removes the bony walls of the vertebrae and any bone spurs, aiming to open up the spinal column to remove pressure on the nerves. Discectomy. This procedure is used to remove a disk when it has herniated and presses on a nerve root or the spinal cord. Laminectomy and discectomy are frequently performed together.

Whether minimally invasive or traditional, the goals are the same for the long-term; we want to accomplish overall improvement in symptoms or a halt in degeneration. Ultimately, we want our procedures to result in less blood loss, shorter hospital stays, lower infection rates and faster recovery in the weeks following surgery. Minimally invasive surgery typically results in an easier recovery process for patients, however, not every patient or surgical condition is appropriate for minimally invasive surgery. It is important that you partner with your spine surgeon to identify the best treatment option for your condition.

Spinal fusion. The surgeon removes the spinal disk between two or more vertebrae, then fuses the adjacent vertebrae using bone grafts or metal devices secured by screws. Spinal fusion may result in some loss of flexibility in the spine and requires a long recovery period to allow the bone grafts to grow and fuse the vertebrae together. Artificial disk replacement. This is considered an alternative to spinal fusion for the treatment of people with severely damaged disks. The procedure involves removal of the disk and its replacement by a synthetic disk that helps restore height and movement between the vertebrae.

How many years does it take to be a neurosurgeon? It takes approximately 14 to 16 years to become a neurosurgeon, including pre-med (undergrad) education, medical school, internship and residency. Neurosurgeons undergo one of the longest training periods of any medical specialty due to the complexity of the field of medicine. What are some neurosurgery subspecialty fields? Some neurosurgery subspecialty fields include: Cerebrovascular surgery, Endovascular surgical neuroradiology, Epilepsy surgery, Functional neurosurgery.

Medical recommendations by dr. Akram Ismail

August 18, 2022

General Health

Comments Off on Medical recommendations by dr. Akram Ismail


Medical tips and tricks from dr Akram Ismail today? If you want to lose weight fast, then one of the easiest things you can do is make a meal schedule for yourself and stick with it. “When people stick to a meal pattern, they rarely overeat,” explains Julie Upton, MS, RD, co-founder of Appetite for Health. “Stick to eating three meals a day and two snacks. Don’t graze all day and don’t skip meals.” These can creep into all kinds of foods that you might not expect to be full of the sweet stuff, like condiments and shop-bought sauces. “Opting for foods without added sugar is a must,” says Jonny Mills, trainer at boutique fitness studio Sweat It. “Sugar spikes your blood glucose and if you don’t burn it off it’ll be stored as fat.” Read even more information on dr Akram Ismail.

After 6 months of dieting, the rate of weight loss usually declines, and body weight tends to plateau because people use less energy at a lower body weight. Following a weight maintenance program of healthful eating habits and regular physical activity is the best way to avoid regaining lost weight. People who have a BMI equal to or higher than 30 with no obesity-related health problems may benefit from taking prescription weight-loss medications. These might also be suitable for people with a BMI equal to or higher than 27 with obesity-related diseases. However, a person should only use medications to support the above lifestyle modifications. If attempts to lose weight are unsuccessful and a person’s BMI reaches 40 or over, surgical therapy is an option.

Fitness and alternative health news with Akram Ismail : Slowly Build Core Muscles: Focus on slowly building up your core muscles, rather than rushing into things. Here are 3 of our favorite core strengthening moves: Leg circles, Scissor kick, Plank leg lift. If you’re looking for a quick and easy move, start with leg circles. Simply lay on your back, with your arms at your side and palms facing towards the ground. Next, bend your left knee, and plant your left foot on the floor. Finally, extend your right leg into the air and draw a circle. Reverse the circle, going back and forth in different directions. After about ten circles, switch legs.

Eat smart. At every age, a healthy diet is essential to healthy teeth and gums. A well-balanced diet of whole foods — including grains, nuts, fruits and vegetables, and dairy products — will provide all the nutrients you need for healthy teeth and gums. Some researchers believe that omega-3 fats, the kind found in fish, may also reduce inflammation, thereby lowering risk of gum disease.

Pack your lunch: Going out to restaurants or grabbing snacks from the vending machine will only lead to consuming too many non-nutritious calories. Plan ahead so you have vegetables, fruits and lean protein in every meal. Choose half portions when out with friends. Restaurant portions have greatly increased in size over the years. Get yourself back to what used to be normal and either select half portions, choose a small appetizer or split your meal with someone else.

The treatment: It’s really about relieving symptoms, says Dr. Desai. Most doctors start with steroids, while tougher situations may require injections called biologics that help to suppress what’s causing the flare ups. Your derm may also suggest trying an excimer laser, which can work on individual spots that are not responding to other therapies. But you should also take in account your hair care routine, points out Desai. Not shampooing your hair every day may lessen the amount of skin rashes, or a therapeutic oil cream can also do wonders.

Spine stretching devices provider today

July 19, 2022

General Health

Comments Off on Spine stretching devices provider today


Spine stretching products online shop today? In general, Lumbarest therapy is an effective and safe for the patient method of treating osteochondrosis, which can quickly return the patient to his usual way of life. Intervertebral hernia and Lumbarest therapy. The physiotherapeutic agent Lumbarest shows good results in the treatment of intervertebral hernia. It has the following advantages. The distance between the vertebrae increases. The pressure on the pinched nerves is reduced. Smoothly and at the same time gently stretches the spinal column compared to the vertical treatment technique.The paravertebral muscles are massaged, which means that the blood supply and lymph flow are enhanced, and the restoration of the intervertebral discs is accelerated. Read extra information on lower back pain devices.

Lower back pain alleviation is achieved by using non-surgical spinal decompression (also known as vertebral axial decompression) devices, which are also known as traction therapy devices. Negative pressure is applied to the spine to cause the vertebrae to elongate and pressure to be relieved off of the spinal cord and nerve roots. According to the manufacturer, the mechanism of action of this technology is based on the fact that herniated and degenerative disks produce pain by exerting pressure on spinal nerves.

The influence of the treatment procedure on the condition of the test subject and the resting comfort were investigated by questionnaire. The tension in the long muscles of the back and the paravertebral musculature was evaluated by their firmness using a muscle tensiometer. The latter determines the force necessary to achieve a predetermined deformity of the muscle mass in the investigative region with the aid of an inventor tip. Additionally, the directional compression of the soft tissue was measured by this inventor placed perpendicularly over the skin. Finally, the force was measured, which is required to achieve a deformation of 4, 6, and 8 mm in the soft tissue but especially in the muscle tissue. Muscle tension was measured in the region of (spinous processes) T3, T6, and T16, as well as at L3, at a distance of 3-4 cm from the centerline of the spinal column before and after treatment.

Chairs that simulate zero-gravity allow you to feel weightless, stress-free and rejuvenated when sitting on them. This works by lifting your feet to the same level as your heart, which is natural. This posture allows you to reduce gravity’s toll on your body daily. It is important to maintain this position. This includes lowering the tension on your spine, alleviating back discomfort, boosting circulation, and cushioning tight muscles, among other things. Stress-relieving seats, such as Zero Gravity recliners, have long been popular. Stress is the root cause of most physical and mental ailments, as well as illnesses. Gravity exerts a significant amount of strain on your body daily, causing your muscles to become brittle and weak over time. You can counteract these impacts by sitting in a zero gravity chair and experiencing what it’s like to be stress-free. Keep stress, weariness, and back discomfort from bringing you down any longer.

Lumbarest therapy is a technique that allows you to eliminate pain in the back or lower back, is useful for curvature of the spinal column, causes relaxation of the muscles running along the back, decompression of the intervertebral discs, which leads to a decrease in hernias, removal of pinched nerve endings. Increase in intervertebral spaces, release pinched nerves, and straighten the spinal column. Reducing muscle and ligament tension, decreasing pressure on nerve endings due to an increase in intervertebral spaces. See even more details at https://www.lumbarest.com/.

Top ICU nurse duties recommendations from Tene Kishan Los Angeles, California

July 13, 2022

General Health

Comments Off on Top ICU nurse duties recommendations from Tene Kishan Los Angeles, California


Best ICU nurse responsibilities advices by Tene Kishan Los Angeles, California? Tene Kishan Los Angeles has a background in health care and public administration. She earned 3 college degrees and has a Bachelor’s of Arts Degree in political science, a Bachelor’s of Science in nursing and a Master’s Degree in public administration. Tene Kishan is Registered Nurse with a background in ICU/Critical Care and owns a non-profit organization that’s provides services and puts on community events for youth in need of housing services in the area of Los Angeles County.

Primarily, you must have a nursing degree for this role. You must also have a minimum of two years of general nursing experience. Employers require applicants to have certification in Advanced Cardiac Life Support. A registered nurse in the ICU earns an average salary of $85,511 yearly, equivalent to $41.11 per hour. This varies from $57,000 to $126,000. There is more than meets the eye when it comes to being a registered nurse in the icu. For example, did you know that they make an average of $43.44 an hour? That’s $90,355 a year! Between 2018 and 2028, the career is expected to grow 12% and produce 371,500 job opportunities across the U.S.

Tene Kishan about ICU nurse careers: Where do ICU nurses work? As the name suggests, critical care nurses primarily work at the ICU departments of health care facilities. ICUs are well sanitized and properly lit medical centers with strict adherence to health and safety. ICU nurses often move about between the intensive care unit, emergency department, operating theatre, and other hospital specialty wards. ICU nurses typically follow a standard shifting schedule that features morning, afternoon, and night timetables. There are also other shifting schedules, depending on the hospital and region.

To deliver highly skilled care, critical care nurses undertake postgraduate study and ongoing training. The Step Competency Framework underpins critical care nurse education; it recognises that, to be able to deliver high-quality care to patients, staff need the knowledge and skills so they can work at the highest level, with standardisation across all critical care units. Step 1 for adult critical care begins when a nurse with no previous experience of the specialty starts working in intensive care medicine. Steps 2 and 3 should be incorporated into academic intensive care programmes.

Duties and Responsibility of ICU nurse: Carefully observe and document patient medical information and vital signs. Document patients’ medical histories and assessment findings. Document patients’ treatment plans, interventions, outcomes, or plan revisions. Consult and coordinate with health care team members about whole patient care plans. Modify patient treatment plans as indicated by patient’s response and conditions. Monitor the critical patients for changes in status and indications of conditions such as sepsis or shock and institute appropriate interventions. Administering intravenous fluids and medications as per doctor’s order. Monitor patients’ fluid intake and output to detect emerging problems such as fluid and electrolyte imbalances. Monitor all aspects of patient care, including diet and physical activity. Identify patients who are at risk of complications due to nutritional status. Read additional info on Tene Kishan.

Peripheral nerve regeneration research and science by Karim Sarhane right now

June 28, 2022

General Health

Comments Off on Peripheral nerve regeneration research and science by Karim Sarhane right now


Reconstructive microsurgery research and science with Karim Sarhane today? One-fifth to one-third of patients with traumatic injuries to their arms and legs experience nerve injury, which can be devastating. It can result in muscle weakness or numbness, prevent walking or using the arms, and reduce the ability to perform daily activities. Even with surgery, some nerve injuries never recover, and currently there are not many medical options to address this problem. In 2022, the researchers plan to perform this research on more primates to triple the size of the original group. The study can then move into phase I clinical trials for humans.

Dr. Sarhane is published in top-ranked bioengineering, neuroscience, and surgery journals. He holds a patent for a novel Nanofiber Nerve Wrap that he developed with his colleagues at the Johns Hopkins Institute for NanoBioTechnology and the Johns Hopkins Department of Neuroscience (US Patent # 10500305, December 2019). He is the recipient of many research grants and research awards, including the Best Basic Science Paper at the Johns Hopkins Residents Research Symposium, the Basic Science Research Grant Prize from the American Foundation for Surgery of the Hand, the Research Pilot Grant Prize from the Plastic Surgery Foundation, and a Scholarship Award from the American College of Surgeons. He has authored to date 46 peer-reviewed articles, 11 book chapters, 45 peer-reviewed abstracts, and has 28 national presentations. He is an elected member of the Plastic Surgery Research Council, the American Society for Reconstructive Microsurgery, the American Society for Reconstructive Transplantation, and the American Society for Peripheral Nerves.

A number of in vitro studies have highlighted the neurotrophic effects of IGF-1 (Table 1). Using cultured nerve, SCs, and dorsal root ganglion (DRG) cells, these studies demonstrate that IGF-1 promotes neurite outgrowth and limits neuronal apoptosis (Caroni and Grandes, 1990; Sumantran and Feldman, 1993; Akahori and Horie, 1997; Delaney et al., 2001; Ogata et al., 2004; Liang et al., 2007; Scheib and Hoke, 2013, 2016a,b). Additionally, several in vitro studies have shown that IGF-1 supports SC myelination and inhibits SC apoptosis whilst also stimulating nerve sprouting into denervated muscle and reducing muscle atrophy (Caroni and Grandes, 1990; Sumantran and Feldman, 1993; Ogata et al., 2004; Liang et al., 2007; Scheib and Hoke, 2016a,b).

Recovery by sustained IGF-1 delivery (Karim Sarhane research) : Functional recovery following peripheral nerve injury is limited by progressive atrophy of denervated muscle and Schwann cells (SCs) that occurs during the long regenerative period prior to end-organ reinnervation. Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) is a potent mitogen with well-described trophic and anti-apoptotic effects on neurons, myocytes, and SCs. Achieving sustained, targeted delivery of small protein therapeutics remains a challenge.

Following surgical repair, axons often must regenerate over long distances at a relatively slow rate of 1–3 mm/day to reach and reinnervate distal motor endplates. Throughout this process, denervated muscle undergoes irreversible loss of myofibrils and loss of neuromuscular junctions (NMJs), thereby resulting in progressive and permanent muscle atrophy. It is well known that the degree of muscle atrophy increases with the duration of denervation (Ishii et al., 1994). Chronically denervated SCs within the distal nerve are also subject to time-dependent senescence. Following injury, proliferating SCs initially maintain the basal lamina tubes through which regenerating axons travel. SCs also secrete numerous neurotrophic factors that stimulate and guide axonal regeneration. However, as time elapses without axonal interaction, SCs gradually lose the capacity to perform these important functions, and the distal regenerative pathway becomes inhospitable to recovering axons (Ishii et al., 1993; Glazner and Ishii, 1995; Grinsell and Keating, 2014).

Research efforts to improve PNI outcomes have primarily focused on isolated processes, including the acceleration of intrinsic axonal outgrowth and maintenance of the distal regenerative environment. In order to maximize functional recovery, a multifaceted therapeutic approach that both limits the damaging effects of denervation atrophy on muscle and SCs and accelerates axonal regeneration is needed. A number of promising potential therapies have been under investigation for PNI. Many such experimental therapies are growth factors including glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), fibroblast growth factor (FGF), and brain-derived neurotrophic growth factor (Fex Svenningsen and Kanje, 1996; Lee et al., 2007; Gordon, 2009). Tacrolimus (FK506), delivered either systemically or locally, has also shown promise in a number of studies (Konofaos and Terzis, 2013; Davis et al., 2019; Tajdaran et al., 2019).

Best rated peripheral nerve regeneration research studies by Karim Sarhane

June 17, 2022

General Health

Comments Off on Best rated peripheral nerve regeneration research studies by Karim Sarhane


Reconstructive transplantation research from Karim Sarhane in 2022? Researchers at Johns Hopkins Hospital in Baltimore, MD, conducted a study to develop a drug delivery system using a very small material, nanofiber hydrogel composite, which can hold nanoparticles containing IGF-1 and be delivered near the injured nerve to help it heal. Dr. Kara Segna, MD, received one of three Best of Meeting Abstract Awards from the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA Pain Medicine) for the project. She will present the abstract “IGF-1 Nanoparticles Improve Functional Outcomes After Peripheral Nerve Injury” on Saturday, April 2, at 1:45 pm during the 47th Annual Regional Anesthesiology and Acute Pain Medicine Meeting being held March 31-April 2, 2022, in Las Vegas, NV. Coauthors include Drs. Sami Tuffaha, Thomas Harris, Chenhu Qui, Karim Sarhane, Ahmet Hoke, Hai-Quan Mao.

During his research time at Johns Hopkins, Dr. Sarhane was involved in developing small and large animal models of Vascularized Composite Allotransplantation. He was also instrumental in building The Peripheral Nerve Research Program of the department, which has been very productive since then. In addition, he completed an intensive training degree in the design and conduct of Clinical Trials at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Although numerous studies have demonstrated the benefit of IGF-1 to SCs, myocytes, and neurons in vitro and following PNI in animal models, several factors must be examined prior to proposing a treatment modality that is suitable for clinical translation. Besides efficacy, additional considerations include ease of regulatory clearance and safety. With regard to regulatory clearance, GH, Growth Hormone Releasing Hormone, and IGF-1 are already clinically available, FDA-approved drugs approved for other indications. With regards to safety, hypoglycemia is the most commonly seen short-term effect of IGF-1 use, although accumulation of body fat, coarsening of facial features, and lymphoid hyperplasia necessitating surgical correction have also been observed with long-term use (Contreras et al., 1995; Tuffaha et al., 2016b). Clinical trials investigating a link between malignancy and exogenous GH therapy have been equivocal, with multiple studies in children undergoing GH therapy demonstrating a low risk of associated malignancy. Additionally, GH therapy in adults has not been found to increase the risk of cancer (Yang et al., 2004; Xu et al., 2005; Chung et al., 2008; Renehan and Brennan, 2008; Svensson and Bengtsson, 2009; Tuffaha et al., 2016b). Given the potential systemic effects of IGF-1, a practical delivery system that can provide sustained release of bioactive IGF-1 to nerve and muscle tissue affected by PNI is of great importance. It will also be important to determine the minimum dose and duration required to achieve therapeutic efficacy.

Recovery by sustained IGF-1 delivery (Karim Sarhane research) : To realize the therapeutic potential of IGF-1 treatment for PNIs, we designed, optimized, and characterized a novel local delivery system for small proteins using a new FNP-based encapsulation method that offers favorable encapsulation efficiency with retained bioactivity and a sustained release profile for over 3 weeks. The IGF-1 NPs demonstrated favorable in vivo release kinetics with high local loading levels of IGF-1 within target muscle and nerve tissue.

Patients who sustain peripheral nerve injuries (PNIs) are often left with debilitating sensory and motor loss. Presently, there is a lack of clinically available therapeutics that can be given as an adjunct to surgical repair to enhance the regenerative process. Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) represents a promising therapeutic target to meet this need, given its well-described trophic and anti-apoptotic effects on neurons, Schwann cells (SCs), and myocytes. Here, we review the literature regarding the therapeutic potential of IGF-1 in PNI. We appraised the literature for the various approaches of IGF-1 administration with the aim of identifying which are the most promising in offering a pathway toward clinical application. We also sought to determine the optimal reported dosage ranges for the various delivery approaches that have been investigated.

Research efforts to improve PNI outcomes have primarily focused on isolated processes, including the acceleration of intrinsic axonal outgrowth and maintenance of the distal regenerative environment. In order to maximize functional recovery, a multifaceted therapeutic approach that both limits the damaging effects of denervation atrophy on muscle and SCs and accelerates axonal regeneration is needed. A number of promising potential therapies have been under investigation for PNI. Many such experimental therapies are growth factors including glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), fibroblast growth factor (FGF), and brain-derived neurotrophic growth factor (Fex Svenningsen and Kanje, 1996; Lee et al., 2007; Gordon, 2009). Tacrolimus (FK506), delivered either systemically or locally, has also shown promise in a number of studies (Konofaos and Terzis, 2013; Davis et al., 2019; Tajdaran et al., 2019).

Clean room class factory right now

May 18, 2022

General Health

Comments Off on Clean room class factory right now


Clean room class factory right now? This specification is formulated to implement important national guidelines and rules, unify construction acceptance requirements, unify testing methods, and ensure project top quality, save additional energy, protect the environment and safe operation during the construction of clean rooms (including prefabricated clean rooms, the same below). This specification is applicable to the construction and acceptance of newly-built and reconstructed industrial clean rooms and general biological clean rooms, and is not applicable to the construction and acceptance of special biological clean rooms with biological safety requirements. Find extra information on clean room.

The clean room must be constructed according to the design plans. If the design needs to be modified during construction, there shall be a change notice from the design unit. Construction and acceptance cannot be carried out without drawings and technical requirements. Before the construction of the clean room, a detailed construction scheme and procedures shall be formulated. During the construction, all types of work shall cooperate closely and construct according to the procedures. The type of work constructed first shall not hinder the subsequent construction.

The plane and space design of the clean laboratory will arrange the clean experimental area and personnel purification, equipment and material purification and other auxiliary rooms in different areas. At the same time, the comprehensive coordination effects of various technical facilities, such as experimental operation, process equipment installation and maintenance, air distribution type, pipeline layout and purified air conditioning system, are considered.

The main materials, equipment, finished products and semi-finished products used in the project shall comply with the design regulations, and shall be provided with factory certificate or quality appraisal certificate. When there is doubt about the quality, it must be inspected. Expired materials shall not be used.

As long as you want the clean room project, Suzhou Pharma Machinery Co., Ltd. will realize it for you. Choose a reliable engineering company, Suzhou Pharma Machinery Co., Ltd., will be responsible for your project to the end, and the reputation is guaranteed. Our company has completed 500+ clean room projects all over the world. Many new and old customers like to buy the products they want in our company. The price is reasonable, the integrity is guaranteed, and the after-sales service is good.

During the construction of the clean room, the intermediate inspection and acceptance shall be carried out after the construction of each process, and the records shall be put on record. In addition to this specification, the construction and acceptance of the clean room shall also comply with the provisions of the current relevant national standards.The architectural decoration construction of the clean room shall be carried out after the completion of the roof waterproof works and the external enclosure structure, the installation of the external doors and windows, and the acceptance of the main structure.

For the air outlet equipped with similar diffuser, the air volume can be found out according to the air volume resistance curve of diffuser (factory air volume resistance curve or field measured air volume resistance curve) and the measured diffuser resistance (the difference between the static pressure in the orifice and the indoor pressure). When measuring, use a micro manometer and a fine pitot tube, or use a fine rubber tube to replace the pitot tube, but the plane of the measuring hole must be parallel to the air flow direction. In addition, other methods approved by the professional testing department can also be used.

Its contents include the indoor decoration works, the installation of doors and windows, the gap sealing, as well as the sealing of the joints between various pipelines, lighting lamps, purification Suzhou Pharma is one of the leading turnkey project providers for pharmaceutical, food, herbal, cosmetic, electronics factory and chemical plants. We offer projects as per GMP regulations. As being pioneers in this field, the solutions from Suzhou Pharma is readily accepted by the customers.

The frame of the clean shed can be generally divided into three types: stainless steel square pass, varnished iron square pass and industrial aluminum profiles. The top and the top can be made of stainless steel steel plate, lacquered cold plastic steel plate, anti-static mesh curtain and acrylic plexiglass and other materials. Anti-static mesh curtains or plexiglass are generally used around, and FFU clean air supply units are used in the air supply unit.

The above introduction is related to the introduction of clean room and testing purpose.If you have different opinions or suggestions, you can always contact us.As long as you want the clean room project, Suzhou Pharma Machinery Co., Ltd. will realize it for you.Choose a reliable engineering company, Suzhou Pharma Machinery Co., Ltd., will be responsible for your project to the end, and the reputation is guaranteed.Our company has completed 500+ clean room projects all over the world. Many new and old customers like to buy the products they want in our company. The price is reasonable, the integrity is guaranteed, and the after-sales service is good.If you have related (clean room) projects recently, you can contact us at any time. See even more information at https://www.sz-pharma.com/.

Best reconstructive microsurgery research from Karim Sarhane

May 6, 2022

General Health

Comments Off on Best reconstructive microsurgery research from Karim Sarhane


Best reconstructive microsurgery studies with Karim Sarhane? Dr. Sarhane is published in top-ranked bioengineering, neuroscience, and surgery journals. He holds a patent for a novel Nanofiber Nerve Wrap that he developed with his colleagues at the Johns Hopkins Institute for NanoBioTechnology and the Johns Hopkins Department of Neuroscience (US Patent # 10500305, December 2019). He is the recipient of many research grants and research awards, including the Best Basic Science Paper at the Johns Hopkins Residents Research Symposium, the Basic Science Research Grant Prize from the American Foundation for Surgery of the Hand, the Research Pilot Grant Prize from the Plastic Surgery Foundation, and a Scholarship Award from the American College of Surgeons. He has authored to date 46 peer-reviewed articles, 11 book chapters, 45 peer-reviewed abstracts, and has 28 national presentations. He is an elected member of the Plastic Surgery Research Council, the American Society for Reconstructive Microsurgery, the American Society for Reconstructive Transplantation, and the American Society for Peripheral Nerves.

Effects by sustained IGF-1 delivery (Karim Sarhane research) : To realize the therapeutic potential of IGF-1 treatment for PNIs, we designed, optimized, and characterized a novel local delivery system for small proteins using a new FNP-based encapsulation method that offers favorable encapsulation efficiency with retained bioactivity and a sustained release profile for over 3 weeks. The IGF-1 NPs demonstrated favorable in vivo release kinetics with high local loading levels of IGF-1 within target muscle and nerve tissue.

One-fifth to one-third of patients with traumatic injuries to their arms and legs experience nerve injury, which can be devastating. It can result in muscle weakness or numbness, prevent walking or using the arms, and reduce the ability to perform daily activities. Even with surgery, some nerve injuries never recover, and currently there are not many medical options to address this problem. In 2022, the researchers plan to perform this research on more primates to triple the size of the original group. The study can then move into phase I clinical trials for humans.

The amount of time that elapses between initial nerve injury and end-organ reinnervation has consistently been shown to be the most important predictor of functional recovery following PNI (Scheib and Hoke, 2013), with proximal injuries and delayed repairs resulting in worse outcomes (Carlson et al., 1996; Tuffaha et al., 2016b). This is primarily due to denervation-induced atrophy of muscle and Schwann cells (SCs) (Fu and Gordon, 1995). Read more info on Karim Sarhane.

Tene Kishan best ICU nurse duties tips and tricks

May 1, 2022

General Health

Comments Off on Tene Kishan best ICU nurse duties tips and tricks


Top ICU nurse skills guides with Tene Kishan? Critical care nurses or ICU nurses must be physically, mentally, and emotionally strong to work with seriously ill patients and their loved ones. Most patients in a critical care unit are physically and mentally unstable and they require respiratory and heart monitoring as well as treatment adjustments. ICU staff RNs are responsible for managing medication doses, anesthesia, and ventilator support. Critical care nurses or ICU nurses must be proficient in a wide variety of high-level nursing skills. ICU nurses need to be a specialist in evaluating intensive care patients, recognizing complications, administering care, and coordinating with other members of the critical care team. Successful critical care nurses also excel at interpersonal communication, leadership, strategic planning, critical thinking, and decision-making.

Tene Kishan has a background in health care and public administration. She earned 3 college degrees and has a Bachelor’s of Arts Degree in political science, a Bachelor’s of Science in nursing and a Master’s Degree in public administration. Tene Kishan is Registered Nurse with a background in ICU/Critical Care and owns a non-profit organization that’s provides services and puts on community events for youth in need of housing services in the area of Los Angeles County.

Tene Kishan about ICU nurse careers: Once you get a license to practice as a critical care nurse, you should also complete continuing education units. These courses will equip you with the latest knowledge, skills, and medical industry trends. Many employers require you to maintain ongoing education to retain your position. What are the salary and career outlooks for an ICU nurse? According to the Bureau of Labor Statistics, registered nurses’ employment is projected to grow 7% from 2019 to 2029. This rate is faster than the average for all occupations. The growth is fueled by increasing rates of chronic conditions such as obesity and diabetes and an increase in emerging diseases like the current coronavirus pandemic. The average salary for an ICU nurse is $90,855.

It is crucial to gather accurate data on physiological parameters – such as oxygen saturation (SpO2), heart rate and fluid balance – at the bedside of the patient who is critically ill. Typically, each patient will have their own monitor that will display a range of clinical factors (Box 1) and provide real-time feedback to help evaluate critical care interventions, and detect any deterioration or emergency situations promptly. The interventions most commonly used include mechanical ventilators, infusion devices and renal replacement therapy. Table 2 outlines the interventions used for different physiological systems. See more info on Tene Kishan.

Top rated natural makeup recommendations

April 30, 2022

General Health

Comments Off on Top rated natural makeup recommendations


Beauty detox tips and tricks today? If you end up with mascara under your eyes when applying it, wait for it to dry – it’ll harden. Then scrape it off with an eyebrow brush. It won’t ruin your makeup underneath, which is perfect. This is a classic but I always use my bronzer as my eyeshadow for everyday makeup. It complements the bronzer on the rest of my face and ties everything together. It’s also a great hack when travelling, as it means packing less products – more room for shopping! Find additional information on https://nataliemochinsbeautyblog.com/2022/01/10/how-to-increase-blood-circulation-in-hair-roots-for-growth-now/.

Tips for Perfect Lips Everyone wants to have the Angelina Jolie lips and keeping your lips plump and pink with health is easy. First exfoliate your lips, get a soft toothbrush and dip it in cold water, then gently rub it on your lips. Then pat your lips dry and apply a generous amount of lip balm, use you fingers as it is absorbed more by your lips. Then line your lips with a lip liner that is a lighter shade than your lipstick, this would keep your lipstick from bleeding. Apply your lipstick with a lip brush starting from the center to the sides.

Yet another wonderful product on anti aging aspect is undoubtedly papaya. Papaya is known to give an instant glow on the skin. due to the enzyme papain and skin lightening features. Rub papaya slices on the face to even tone the skin and to fade the age related dark spots. Healthy skin, how to understand it? If there is a natural glow on the skin, then your skin is smooth and normal. Naturally beautiful and radiant skin requires special skin care (Skincare Regime). It is effective if you take care of your skin before going to bed. Some beauty tips need to be followed to maintain the radiance and beauty of the face. By the way, makeup must be removed before going to bed at night. In fact, all the skin repair work is done at night. Removing makeup with the help of a good makeup remover is most important when creating a skin care routine.

So, what should you do to avoid such skin problems and look your best this summer? The first thing to change is your facial cleanser: Summers are sweaty, and more oil is secreted by the skin to combat the hot and humid weather. Therefore, you need to cleanse your face twice a day and use a suitable gel or water-based foaming (if you have oily skin) or non-foaming (for dry and combination skin). Make sure your cleanser is alcohol free and pH balanced. The right way to use the facial cleanser is to massage it gently on the face for full one minute before washing with lukewarm water.

Skin Care Tips For All Your Woes: Be it acne, pigmentation, or the simple need to maintain a good looking skin, including our natural tips in your daily skin care routine will have you kissing all beauty woes goodbye! Always Remove Your Makeup: The holy grail to maintaining good skin lies in following one simple rule, always remove your makeup before going to bed, no matter how tired how you are. Not removing your makeup doesn’t give your skin the time to breathe, which results in sebum production and a loss in natural lustre. Moreover, it also leads to all the dirt of the day getting trapped in the skin, thus leading to further instances of acne. So make sure to remove all your makeup with an oil-based makeup remover. You can use coconut oil infused cotton ball to make sure that your skin care regime stays natural.

But if you’re stressed or changing up your sleep schedules all of the time, staying in a deep sleep can be hard to come by. According to Marshall, this results in less time for skin regeneration. “We also have the highest cellular activity in the skin while we sleep, which means all of the collagen production and repair and antioxidant activity we crave happens when we are sleeping.” In other words, the better you prepare yourself for sleep, like creating a bedtime routine and sticking to the same sleep schedule, the better your chances of achieving that gorgeous glow. Aromatherapist and herbalist Trevor Ellestad notes the importance of putting down the phone. Of course the phone’s blue light has been extensively studied, and research shows that it can disrupt our circadian rhythm. “Unlike our smartphones, our mind and body can’t switch on and off so easily—they need time to transition slowly into sleep,” Ellestad says. “Put your phone away earlier than you normally do, open up a book, cue up your favorite meditation app, brew a relaxing cup of tea, and diffuse some calming essential oils to help you wind down and catch some zzz’s.”

What Are Essential Oils? Typically created through the process of distillation — which separates the oil and water-based compounds of a plant by steaming — they are highly concentrated oils that have a strong aroma. In fact, sometimes they are called volatile aromatic oils because of their high concentration of the aromatic compounds. They also are simply called aromatherapy oils. How do essential oils work? By concentrating the oils of these plants, you are literally separating the most powerful healing compounds of a plant into a single oil. For instance, in order to get one single 15ml bottle of rose essential oil, it take 65 pounds of rose petals! These therapeutic oils in plants protect the plant from insects, shield the plant from a harsh environment and help them adapt to their surroundings. By taking essential oils, you are harnessing the protective and beneficial powers of a plant. See more info at https://nataliemochinsbeautyblog.com/.

Categories


Archives